افرادی که انرژى مثبت دارند،
اغلب مهربان و با عاطفه هستند،
 به زمین و زمان مهربانی می کنند،
غصه دارند اما آن را قصه نمی کنند تا خُلق مردم را تنگ نکنند، اغلب افرادى خوش خُلقند،
دنبال نقاط مثبت هستند،
در برابر نا ملایمات خم به ابرو نمی آورند.
این افراد در بلند مدت یک نیروی بدست می آورند که از همه لحاظ مورد قبول اطرافیان هستند و به قول روانشناسان "کاریزما " دارند.
پر از دید مثبت باشید
 انسانهای بزرگ : درباره عقاید حرف می زنند
 انسانهای متوسط : درباره وقایع حرف می زنند
 انسانهای کوچک : پشت سر دیگران حرف می زنند!!!


انسانهای بزرگ : درد دیگران را دارند
انسانهای متوسط : درد خودشان را دارند
انسانهای کوچک : بی دردند!!!


انسانهای بزرگ : عظمت دیگران را می بینند
انسانهای متوسط : به دنبال عظمت خود هستند
انسانهای کوچک : عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند!!!


انسانهای بزرگ : به دنبال کسب حکمت هستند
انسانهای متوسط : به دنبال کسب دانش هستند
انسانهای کوچک : به دنبال کسب پول هستند!!!


انسانهای بزرگ : به دنبال طرح پرسش های بی پاسخ هستند
انسانهای متوسط : پرسش هایی می پرسند که پاسخ دارند
انسانهای کوچک : می پندارند پاسخ همه پرسش ها را می دانند!!!


انسانهای بزرگ : به دنبال خلق مسئله هستند
انسانهای متوسط : به دنبال حل مسئله هستند
 انسانهای کوچک : مسئله ندارند!!

 تقدیم به شما انسان های بزرگ

منبع : مطالب گوناگون |کاریزما چیست؟
برچسب ها : کوچک ,هستندانسانهای ,انسانهای ,دیگران ,پرسش ,مسئله ,انسانهای بزرگ ,هستندانسانهای متوسط ,دارندانسانهای کوچک ,هستندانسانهای کوچک